Styrelsen

Ordförande
Eva Gröön, Skälsbäck Norrgården 107, 579 94 Fagerhult
ordforande@dis-smaland.se
0709-610 400

Vice Ordförande
Leif Berglund, Örngatan 11, 561 33 Huskvarna
leifbhva@gmail.com
036-13 07 97

Sekreterare
Rune Elofsson, Norra Storgatan 44A, 575 32 Eksjö
runehalvard444@gmail.com
0381-129 94

Kassör
Börje Jönsson, Klosterstigen 9, 575 37 Eksjö
borje.jn@gmail.com
0381-108 40

Styrelseledamöter
Donald Freij, Hjälshammar Sjögård 1, 331 44 Värnamo
donald@freij.se
0370-65 07 93

Tommy Nilson, Backgatan 5, 575 35 Eksjö
tommy@betoni.se
070-303 17 32

Christel Mörk, Kalendervägen 11, 352 60 Växjö
christel_mork@bredband.net
0470-632 34

Arne Johansson, Södra Storgatan 29 D, 598 71 Södra Vi, Webbmaster
webmaster@dis-smaland.se
076-108 00 29

Suppleanter

Mats Eriksson, Myrliden 10, 565 32 Mullsjö
mats@meron.se
0734-02 15 75

Cecilia von Hausswolff, Övertorp 5, 594 71 Loftahammar
cecilia.von.hausswolff@gmail.com
0709-94 80 94