Styrelsen

Tommy Nilsson

Ordförande
Tommy Nilson, Eksjö
ordforande@dis-smaland.se

Håkan Johansson

Vice Ordförande
Håkan Johansson,
Mullsjö
h.o.johansson@gmail.com

Arne Johansson

Sekreterare
Arne Johansson,  Södra Vi, Webbmaster
webmaster@dis-smaland.se

Börje Jönsson

Kassör
Börje Jönsson, Eksjö
borje.jn@gmail.com

Styrelseledamöter

Mats Eriksson,
Mullsjö
mats@meron.se
Övrigt: Webbmaster

Cecilia von Hausswolff, Loftahammar
cecilia.von.hausswolff@gmail.com

Suppleanter

Eva Gröön

Eva Gröön, Fagerhult
grooneva@gmail.com

Donald Freij, Värnamo
0702-78 08 85

 

Arkivarie
Håkan Johansson,  Mullsjö
h.o.johansson@gmail.com

Redaktör

Eva Johansson, Västerås
eva@evagun.se