Föreningen

Om DIS-Småland

DIS-Småland är en regionförening av Föreningen DIS.

Föreningens syfte är att utveckla möjligheter att utnyttja datorhjälp och IT-teknik för släktforskning och sprida kunskap härom samt i övrigt stimulera släktforskning.

Föreningen är en egen juridisk enhet. 

Föreningens verksamhetsområde är Småland samt Öland. DIS-Småland bildades 1997 och har ca 1000 medlemmar.

Vi har valt att inte skaffa oss någon egen lokal. Syftet med detta är att skapa en större rörlighet i vår verksamhet som vi aktivt sprider ut över hela verksamhetsområdet. Här samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan i respektive län, samt lokala släktforskarföreningar.