Open RGD

Rikstäckande Genealogisk Databas  

Syftet med RGD är att samla uppgifter från släktforskning i en strukturerad databas för att därigenom kunna ytterligare fördjupa forskningen inom angränsade områden. Även andra relevanta forskningsområden kan länkas till RGDs databas.
I ett första steg är målsättningen att upprätta en databas med släktrelationer över Sveriges historiska befolkning baserat på medlemmarnas inrapportering av data. Även andra källor kan tjäna som indata till databasen. Nytillkommande poster till databasen matchas mot de redan befintliga och kopplas samman utan att dubbletter av samma individ skall uppkomma. Varje individ ges ett unikt identitetsnummer. Du kan läsa mer om Open RGD på DIS-hemsida.  (Öppnas i ett annat fönster).