DIS-Faddrar

medlemmar som ger dig support

Dis fadder-verksamhet är baserad på den samlade kunskap som många av våra medlemmar har inom såväl datoranvändning som släktforskning. Den samlade fadderskaran utgör ett nätverk av mycket kompetenta, erfarna och generösa medlemmar som tillsammans har stora möjligheter att hjälpa och stödja mindre erfarna medlemmar. Var och en av medlemmarna är inte experter på allt men tillsammans kan de lösa de flesta problem och frågeställningar.

Du kan läsa mer och fadderverksamheten och se alla faddrar i Sverige på DIS hemsida. (Öppnas i ett annat fönster)

     Våra faddrar är: 

Tommy Nilsson

Tommy Nilson, tommy@betoni.se
tfn. 070-303 17 32

Leif Bergund

Leif Bergund leifbhva@gmail.com
tfn. 036-13 07 97

Börje Jönsson

Börje Jönsson borje.jn@gmail.com
tfn. 070-863 12 17

Arne Johansson

Arne Johansson anforskning@djursdala.net
tfn. 07-108 00 29