Dis-Småland Historik

Vi startade i Vimmerby 1997

Föreningen Dis-Småland bildades den 11 okt 1997

Plats: Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby.

Holger Kant hade förberett plats o lokal och inledde mötet.
Sture Bjelkåker valds till mötesordförande, Rune Elofsson mötessekreterare.

Närvarande: Holger Kant, Lars Oswald, Gunbritt Hagman, Ingemar Sterner, Eiler Harrén, Sven-Allan Karlsson, Joakim Asplund, Arne Haldin, alla Västervik. Alice Brandt, Linköping, Agne Malm o Stig Jonasson, Växjö. Helge Karlsson o Arne Johansson, Gösta o Annika Sandström, Vimmerby. Nils-Erik Wahlgren,  Värnamo. Ingvar o Gunilla Kärrdahl, Donald Freij, Bor. Kurt Granholm, Överum. Hans Forthmeiier, Vetlanda. Björn o Kerstin Strahl, Mönsterås. Kenneth Malmgren, Aneby. Jan Graab, Jönköping. Rune Elofsson, Börje Jönsson, Eksjö. Leif Berglund, Huskvarna.
Från Riksföreningen DIS Linköping: Sture Bjelkåker och Karl Edvald-Thorén, Linköping.

Till styrelseledamöter för perioden fram till första årsmötet valdes: Stig Jonasson, Ingvar Kärrdahl, Björn Strahl, Joakim Asplund och Rune Elofsson.
Till ordförande inledande period valdes Rune Elofsson.
1998 Första årsmötet på Krusagården i Eksjö (Ordinarie datum framflyttat pga snökaos!!) Rune Elofsson valdes till ordförande. Ingvar Kärrdahl, Sara Karlsson, Joakim Asplund och Börje Jönsson bildade första styrelsen.

1998 – 2001 Rune Elofsson ordförande

2002 – 2009-06-18 Ingvar Kärrdahl ordförande

2010 – 2013 Rainer Timander ordförande

2014 – 2018 Tommy Nilsson ordförande

2019 –           Eva Gröön, ordförande