Medlemssidan

Föreningen ska verka för användning av datorhjälp och IT-teknik i släktforskning och sprida kunskap härom inom verksamhetsområdet, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län.

När du har blivit medlem får du tillgång till DIS olika verktyg för att underlätta din släktforskning.

Vi anordnar utbildningar och tematräffar om våra olika verktyg.

Du får tillgång till våra Faddrar som hjälper dig med ditt släktforskningsprogram.

Medlemskap i vår förening kostar 90 kronor per år, och 45  kronor för familjemedlemmar och förutsätter att man även är medlem i riksföreningen, DIS.

Du tecknar medlemskap via DIS-Shopen på DIS hemsida.