Fadderfrågor

Ofta förekommande frågor och svar på Facebook.

Faddrar kommer här att lägga upp ofta förekommande frågor/svar på denna sida.

Det kan vara redan kända problem eller problem som är under utredning. Nytillkomna problem.

Vi ska försöka lägga upp frågor och svar under egen rubrik på denna eller undersidor, undersidor blir det nog om frågorna är komplexa och det går åt bilder för att förklara.